Університет Коменського в Братиславі

Університет Коменського в Братиславі (UK) — сучасний європейський університет. У 2019 році відзначив 100-річчя з дня заснування. Як єдиний словацький університет, він регулярно входить до глобальних рейтингів найкращих університетів світу. На 13 факультетах він пропонує найширший вибір навчальних програм (понад 900) за трьома ступенями, а деякі з них є унікальними в Словаччині. Ви можете вибрати з широкого спектру галузей людських знань – від медицини до гуманітарних і соціальних наук, природничих наук, від математики до теології.

Коротка історія університету

 • Відкриття університету в 1919 році з юридичним, філософським і медичним (найспішнішим) факультетами
 • У жовтні 1921 р. було створено журнал Bratislavské lekárske listy, який виходить донині. Юридичний факультет заснував видання «Бібліотека юридичного факультету» університету, а філософський факультет заснував «Писання філософського факультету».
 • Позитивним кроком у розвитку університету в цей період стало відкриття факультету природничих наук у 1940 році.
 • У повоєнний період двері відчинили: педагогічний(1946), фармацевтичний (1952), факультет фізичного виховання та спорту (1960), медичний факультетом у Мартіні (як філія Братиславського факультету), математики та фізики (створений у 1980 р. шляхом відокремлення від факультету природничих наук).
 • Значно зросла й кількість студентів, яка досягла свого піку в 1970-х роках (18 050 у 1978/79 навчальному році).
 • Закон 172/1990 створив умови для повернення римо-католицького Кирило-Мефодіївського богословського факультету, а також приєднання євангельського теологічного факультету до союзу Університету Коменського (1990).
 • Актуальність потреби у підготовці висококваліфікованих спеціалістів для ринкової економіки зумовила створення факультету менеджменту (1991 р.)

Якість освіти

Якість є одним із найвищих стратегічних пріоритетів Університету Коменського в Братиславі, адже він належить до 2% найкращих університетів у світі. Відповідно до своєї місії університет забезпечує та несе відповідальність за якість наданої вищої освіти, а також за якість наукових досліджень та іншої творчої діяльності, що здійснюється на його академічній основі.

Навчання побудовано відповідно до Болонської декларації. Основним інструментом для організації та реєстрації навчання є система кредитів, що відповідає Європейській системі трансферу та накопичення кредитів (ECTS). Кількість іноземних студентів денної та заочної форми навчання на факультетах Карлового університету становить 3186 студентів з 88 країн. На деяких факультетах, наприклад на факультеті права, філософії, природничих наук і педагогіки університету Коменського, можна доповнити вже здобуте навчання в університеті шляхом підвищення кваліфікації та додаткового педагогічного навчання.

Студентське життя

Університет Коменського налічує 22 тисячі студентів з різних країн щороку, що гарантує активне та різноманітне студентське життя. З огляду на те, що Братислава найбільше місто Словаччини воно наповнене різними фестивалями, виставками, вечірками, а також є осередком багатьох великих корпорацій, фірм та молодих стартапів. З огляду на це працевлаштуватися в Братиславі під час навчання та після його закінчення найлегше. Важливим є те, що в університеті Коменського існує власний дослідницький центр – науковий парк, який існує завдяки співробітникам університету, студентами, а також іншим словацьким науковцям. Не зайвим буде згадати, що університет пропонує практику по всім науковим програмам, а також програми по обміну з іншими закордонним ВНЗ.

Гуртожитки і їдальня

Всі гуртожитки університету Коменського розташовані поруч один з одним – у студмістечку. При цьому, вони різних категорій: найбюджетніші –  54 євро, найкомфортабельніші – 116 євро. Ціна залежить від кількості людей в кімнаті, від структури блочної системи, від кухні в гуртожитку та від кількості осіб на один санвузол. Їдальня знаходиться. В цьому ж містечку знаходиться їдальня, з дуже високим рівнем харчування, як відзначають наші студенти, де можна замовити собі сніданок (від 90 центів), обід та вечерю (від 2,5 євро). Це класичні, вегетаріанські та безглютенові страви.

Напрямки:

 • Загальна медицина

Працевлаштування випускників

Випускники можуть працювати у всіх закладах Міністерства охорони здоров’я Словацької Республіки, у державних та недержавних закладах охорони здоров’я. Виконувати інші функції, наприклад: професійний радник у страхових компаніях, медичний експерт, на керівних та організаційних посадах у галузі медичних та фармацевтичних установ, а також у галузі педагогіки. Випускники навчальної програми із загальної медицини відповідають умовам Європейської директиви 2005/36 / EC, яка дозволяє займатися професією лікаря у всіх державах-членах ЄС.

 • Стоматологія

Працевлаштування випускників

Випускники можуть працевлаштуватися у всі заклади Міністерства охорони здоров’я Словацької Республіки,в державні та недержавні медичні заклади. Виконувати інші функції, наприклад: професійний радник у страхових компаніях, бути на керівних та організаційних посадах у галузі медичних та фармацевтичних установ, а також у галузі педагогіки. Необхідний рівень його навичок та знань відповідає Директиві Ради No 78/686 / ЄЕС країн-членів ЄС, прийнятій Міністерством освіти Словацької Республіки.

Напрямки: Університет Коменського в Братиславі (Universita Komenskeho)

 • Юриспруденція

Працевлаштування випускників

Випускники бакалаврату мають знання теорії права, контролюють механізм діяльності державних органів з особливим врахуванням застосування законодавчої, виконавчої та судової влади в державі і знайдуть роботу в окремих організаціях у сфері державного управління, самоврядування, державних установах та інші. Вони кваліфіковані достатньо для видання індивідуально-адміністративних актів в рамках діяльності з прийняття рішень державного управління відповідно до адміністративного розпорядження.

 • Економіка та право

Працевлаштування випускників

Випускники бакалаврської програми мають кваліфікацію для роботи в державному управлінні, а також на керівних посадах у приватних організаціях, проте переважна більшість бакалаврів права продовжує здобувати ступінь магістра. Магістри права після закінчення певного стажування та інших професійних іспитів мають право самостійно виконувати класичні юридичні професії, такі як судді, адвокати, нотаріуси, прокурори чи виконавці. Вони застосовуються як внутрішні адвокати або на переважній більшості посад у державному управлінні.

Напрямки:

 • Андрагогіка

Працевлаштування випускників

Випускники бакалаврської програми Андрагогіки (1-й ступінь) опановують основи теорії та практики освіти дорослих. Вони можуть застосовувати основні знання психологічних та соціологічних наук при вирішенні проблем освіти та освіти дорослих. Вони мають можливість організувати подальшу освіту, використовувати методи навчання дорослих у професійно-технічній освіті, культурно-освітній роботі та соціальній роботі. Випускники можуть працювати працівниками в галузі освіти дорослих у компаніях, організаціях та державних та приватних установах, в культурно-освітніх закладах, у сфері соціальної роботи соціальними працівниками в бюро зайнятості, соціальних закладах , гуманітарних організаціях та установах, у виправних установах тощо.

 • Англійська мова та культура (в комбінації з іншою іноземною мовою)

Працевлаштування

Студент отримає обґрунтовану теоретичну підготовку до магістратури. Окрім обов’язкових предметів, він має можливість розпочати спеціалізацію з деяких обов’язкових та факультативних предметів, напр. Мовні семінари, академічна література, реалії Канади, реалії Австралії та Нової Зеландії, вступ до канадської літератури, семінар з перекладів, редагування та редакційна практика тощо. Випускник бакалавра може або продовжити ступінь магістра, або працювати в різних областях, де він буде застосовувати  знання в галузі англійської мови, наприклад, у туризмі, компаніях, що торгують закордоном тощо.

 • Археологія

Працевлаштування випускників

Після закінчення випускники мають можливість працювати в музеях, будучи членами науково-дослідницьких груп науково-дослідних інститутів Словацької академії наук та інститутів, уповноважених проводити основні польові дослідження під керівництвом відомих польових дослідників, у культурних закладах, зосереджених на історії захисту культурної спадщини, державних та місцевих звітах.

 • Архівування

Працевлаштування випускників

Випускники бакалаврату за програмою вивчення архівів можуть керувати реєстрами державних та приватних організацій, компаній та підприємств. Як професіонали архівів, вони можуть забезпечити доархівну допомогу та пошук архівних документів у реєстрах. Вони також реєструють архівні документи, піклуються про їх захист, готують архівні матеріали та готують архівні документи для використання їх дослідниками та іншими зацікавленими сторонами. Вони мають знання з архівної теорії та практики, архівної термінології та законодавства, застосовують знання допоміжних історичних наук, історії, використовують спеціальну мовну підготовку. Їх можна успішно використовувати в усіх типах архівів, в реєстрах різних установ, але вони також кваліфіковані для здійснення інших адміністративних дій у державній та приватній сферах. Вони також можуть працювати в музеях, галереях, освітніх, культурних та соціальних закладах та інших подібних закладах.

 • Болгарська мова та культура (в комбінації з іншою іноземною мовою)

Працевлаштування випускників

Випускники можуть претендувати на роботу практично у всіх сферах культури (редакції, видавництва, засоби масової інформації, соціальні та культурні установи). Вони можуть знайти роботу як співробітники посольств, як співробітники міжнародних ділових установ, вітчизняних та іноземних агентств, соціальних організацій та туристичних агентств, або ж можуть обрати вільну професію зареєстрованого перекладача відповідно.

 • Хорватська мова та культура (в комбінації з іншою іноземною мовою)

Працевлаштування випускників

Випускники можуть претендувати на роботу практично у всіх сферах культури (редакції, видавництва, засоби масової інформації, соціальні та культурні установи). Вони можуть знайти роботу як співробітники посольств, як співробітники міжнародних ділових установ, вітчизняних та іноземних агентств, соціальних організацій та туристичних агентств, або ж можуть обрати вільну професію зареєстрованого перекладача відповідно.

 • Історія мистецтва(в комбінації з іншою дисципліною)

Працевлаштування випускників

Випускники навчальної програми з історії мистецтва (1-го ступеня) отримають базовий огляд розвитку окремих видів образотворчого мистецтва в ширших європейських / глобальних рамках та в конкретних формах у Словаччині. Знання формальних аспектів та стилістичних перетворень доповнюється вивченням релігійної та світської іконографії, загальної історії культури та політичного та суспільного життя, які мали значення для розвитку художньої творчості. Бакалавр історії мистецтв має базові знання з розвитку живопису, скульптури, архітектури та декоративно-прикладного мистецтва. Він набув базових знань про історію власної дисципліни та догляд за пам’ятками, а також здатність характеризувати художній твір з точки зору його формального та змістового аналізу та контексту, в якому воно застосовується. Опановує основні процедури документування та класифікації художнього матеріалу. На основі набутих знань – якщо він не продовжить на 2-му етапі вивчення галузі – він може зареєструватися у професіях як помічник зберігача художніх колекцій, відп. документація пам’ятного фонду, помічник редактора фахових журналів, видавник, викладач галереї та музейних установ.

 • Естетика(в комбінації з іншою дисципліною)

Працевлаштування випускників

Після закінчення випускники знаходять широке поле застосування в галузі естетичного, художнього та культурного виховання в загальноосвітніх школах (після закінчення відповідного педагогічного курсу на факультеті, паралельно з навчанням), або в художньо-культурних закладах (галереях, редактори журналів, видавці), медіа-середовищах (радіо, телебачення тощо), зосереджені на цій галузі, у відповідних наукових та вищих навчальних закладах, а також у багатьох інших.

 • Філософія(в комбінації з іншою дисципліною)

Працевлаштування випускників

Кафедра готує професійних філософів, але здібності, інтелектуальні навички та знання, які набувають випускники кафедри, дозволяють їм застосовувати не лише у галузі філософських досліджень та викладання філософії в університетах, але також відкривають шлях для працевлаштування у всіх сферах, де потрібне мовне вираження, критичне мислення та аналітичні навички. Працівники засобів масової інформації, аналітичного дизайну та консалтингових компаній, неурядових організацій, людських ресурсів, вищих керівних посад в адміністрації та багатьох інших сферах у державному та приватному секторах, безсумнівно, набагато успішніші, коли вони мають саме такі здібності та навички. Ці компетенції можна запропонувати на ринку праці та подати заявки на посади, наприклад редактори, видавці, перекладачі, коментатори, активісти, помічники, консультанти, менеджери. Випускники філософії у комбінації здобудуть кваліфікацію викладати предмет соціальних наук у середніх школах.

 • Фінська мова та культура (в комбінації з іншою іноземною мовою)

Працевлаштування випускників

Бакалаврське вивчення фінської мови та культури є сучасним філологічним напрямком з акцентом на прагматичному аспекті галузі. Студент набуває теоретичних основ та практичних навичок користування мовою. Дослідження складається з двох циклів. У 1-4 семестрі студенти набувають мовної готовності та здатності самостійно спілкуватися фінською мовою завдяки інтенсивному навчанню. Вони повинні оволодіти фонетикою, граматикою, лексикологією фінської мови, придбати адекватний словниковий запас, а також базову інформацію про мовну область, історію, реалії, літературу Фінляндії. З 5 семестру мовні навички поглиблюються і поступово трансформуються в компетенцію перекладу та усного перекладу. Окрім прагматично орієнтованих семінарів (професійний та художній переклад, послідовне та професійне спілкування), студенти виконують теоретичні дисципліни (переклад, стилістика, фразеологія, література тощо) Окрім фінської, словацька мова є мовою викладання на першому циклі навчання, і поступово, пропорційно зростанню мовних знань учнів, домінуючою мовою викладання стає фінська. Знання фінської мови не потрібно, але ми рекомендуємо орієнтуватися в історії Фінляндії, літературі та реаліях.

 • Французька мова та культура (в комбінації з іншою іноземною мовою)

Працевлаштування випускників

Привілейованими сферами працевлаштування випускників цього навчання є: робота у видавництвах, у ЗМІ, у корпоративній, промисловій та комерційній сферах, у туризмі, на державній службі, у дипломатії, у європейських установах. Випускники також можуть працювати як культурні посередники. Вони також мають можливість обрати професію зареєстрованого перекладача (художній перекладач або професійний перекладач) відповідно. перекладач. Після завершення педагогічного мінімуму вони також можуть знайти застосування в галузі освіти.

 • Грецька мова та культура (в комбінації з іншою іноземною мовою)

Працевлаштування випускників

Випускник бакалаврської програми з вивчення грецької мови та культури здобуде базові навички мови та перекладу. Він розмовляє грецькою у нормативній формі, навички перекладу набуває бажано на основі літературних текстів. Для здобуття більш високого рівня філологічних навичок, що дозволить йому подати заявку на перекладача творів класичної грецької мови, пропонується ступінь магістра. Водночас випускник оволодіває закономірностями вивченої та рідної мови на граматичному, лексичному та стилістичному рівні, а також основними методами та процедурами аналізу тексту та лексикографічної практики. Він має загальні знання з давньої історії, античної літератури та культури та їх традицій, цивілізацій стародавнього Середземномор’я, античної філософії, візантійської культури та має загальний культурний світогляд.

 • Історія(в комбінації з іншою дисципліною)

Працевлаштування випускників

Бакалаврське вивчення історії зосереджується на набутті та розвитку теоретичних та практичних знань про історію людського суспільства, заснованих на останніх наукових дослідженнях, та на оволодінні їх застосування у галузі словацької та загальної (світової) історії. Одночасно студенти набувають базових компетенцій для творчої роботи історика, тобто здатності розуміти тексти джерел та фахової літератури, аналізувати та інтерпретувати їх та створювати власні професійні та наукові тексти. Отже, під час трирічного навчання в бакалавраті, окрім базових історичних дисциплін, студенти також проходять підготовку з допоміжних історичних наук, історії мистецтва, історіографії та інших галузей, що розширюються. Випускники історичного ступеня бакалавра можуть продовжити навчання в магістратурі історії, де вони будуть спеціалізуватися на старішій або новтнішій історії, навчатись на другій ступені в деяких суміжних галузях або працювати співробітниками в музеях та різних закладах культури та історії.

 • Інформаційні дослідження (в комбінації з іншою дисципліною)

Працевлаштування випускників

Бакалаврське вивчення історії зосереджується на набутті та розвитку теоретичних та практичних знань про історію людського суспільства, заснованих на останніх наукових дослідженнях, та на оволодінні їх застосування у галузі словацької та загальної (світової) історії. Одночасно студенти набувають базових компетенцій для творчої роботи історика, тобто здатності розуміти тексти джерел та фахової літератури, аналізувати та інтерпретувати їх та створювати власні професійні та наукові тексти. Отже, під час трирічного навчання в бакалавраті, окрім базових історичних дисциплін, студенти також проходять підготовку з допоміжних історичних наук, історії мистецтва, історіографії та інших галузей, що розширюються. Випускники історичного ступеня бакалавра можуть продовжити навчання в магістратурі історії, де вони будуть спеціалізуватися на старішій або новтнішій історії, навчатись на другій ступені в деяких суміжних галузях або працювати співробітниками в музеях та різних закладах культури та історії.

 • Культурологія

Працевлаштування випускників

Після закінчення 1-го ступеня бажаючі можуть продовжити навчання з культурології ще два роки навчання, на 2-му рівні, який вони закінчать як магістри (Mgr.). Відповідно до закінченого ступеня, випускники подаватимуть документи: на різних рівнях управління в різних сферах організації культурного життя, у всіх типах культурних, культурно-соціальних, культурних та освітніх установ, таких як працівники культури та освіти, організатори та виконавці культурної діяльності в державних та недержавних організаціях та об’єднаннях , громадські та церковні асоціації, фонди, урядові, неурядові та європейські інституції, які беруть участь у культурному житті суспільства.

 • Латинська мова та культура (в комбінації з іншою іноземною мовою)

Працевлаштування випускників

Випускник бакалаврської програми з латинської мови та культури здобуде базові навички мови та перекладу. Він розмовляє латиною в нормативній формі, навички перекладу набуває переважно на основі літературних текстів. Для того, щоб набути вищого рівня філологічних навичок, що дасть йому змогу подати заявку на перекладача творів давньої та понтичної латиномовної літератури або писаних латиною середньовічних та сучасних робіт та документів, пропонується ступінь магістра. Водночас випускник оволодіває закономірностями вивченої та рідної мови на граматичному, лексичному та стилістичному рівні, а також основними методами та процедурами аналізу тексту та лексикографічної практики. Він має загальні знання з давньої історії, античної літератури та культури та їх традицій, цивілізацій стародавнього Середземномор’я, античної філософії та загального культурного світогляду.

 • Угорська мова та культура (в комбінації з іншою іноземною мовою)

Працевлаштування випускників

Випускник бакалавра може або продовжити ступінь магістра, або він може працювати перекладачем та перекладачем у галузі туризму, відповідно,  як працівник культурних та соціальних установ, де необхідне культивоване мовне вираження. Отримавши повну вищу освіту в цій галузі, випускник може працювати перекладачем та перекладачем у різних галузях (адміністративно-правова або в галузі журналістики та літератури), редактором у видавництвах та редакціях газет і журналів або в якості асистента в агентствах різного типу, в корпоративному середовищі, в державному управлінні. Відмінні випускники можуть подати документи на докторантуру.

 • Маркетингове спілкування

Працевлаштування випускників

Випускники цієї галузі мають гарну роботу в рекламних агентствах, агенціях зв’язків з громадськістю, інших сферах маркетингової комунікації, а також у рекламних відділах або відділах маркетингу економічних суб’єктів та соціальних організацій Словацької Республіки.

 • Музеологія та культурна спадщина

Працевлаштування випускників

Випускники навчальної програми музеології та культурної спадщини застосовуватимуть свої теоретичні, методологічні та практичні знання та набуті навички головним чином як професіонали в закладах культури, орієнтованих на охорону пам’ятників, музеїв та галерей, особливо в галузі прикладних дисциплін (професійний захист та управління , просування, базове управління закладами культури), в державному управлінні та самоврядуванні, освітніх робочих місцях, засобах масової інформації та громадських об’єднаннях, у закладах туризму.

 • Музикознавство

Працевлаштування випускників

Випускники братиславського музикознавчого факультету успішно застосовуються в різних професійних галузях як у Словаччині, так і за кордоном (можливість їх застосування за кордоном збільшується тим, що деякі предмети викладаються англійською мовою). Деякі з них викладають в університетах та середніх школах та в базових художніх школах. Інші стануть редакторами радіо і телебачення, редакторами в професійних журналах, а також у відділах культури газет, драматургів, промоутерів та менеджерів музичних установ, театрів, агентств, фестивалів. Деякі випускники знайдуть своє місце на наукових робочих місцях, таких як Інститут музикознавства Словацької академії наук, у спеціалізованих бібліотеках, архівах, музеях та регіональних закладах культури. Випускники музикознавства також мають захоплюючу подорож самостійною культурною діяльністю на базі громадських об’єднань та некомерційних організацій.

 • Німецька мова та культура (в комбінації з іншою іноземною мовою)

Працевлаштування випускників

Випускники братиславського музикознавчого факультету успішно застосовуються в різних професійних галузях як у Словаччині, так і за кордоном (можливість їх застосування за кордоном збільшується тим, що деякі предмети викладаються англійською мовою). Деякі з них викладають в університетах та середніх школах та в базових художніх школах. Інші стануть редакторами радіо і телебачення, редакторами в професійних журналах, а також у відділах культури газет, драматургів, промоутерів та менеджерів музичних установ, театрів, агентств, фестивалів. Деякі випускники знайдуть своє місце на наукових робочих місцях, таких як Інститут музикознавства Словацької академії наук, у спеціалізованих бібліотеках, архівах, музеях та регіональних закладах культури. Випускники музикознавства також мають захоплюючу подорож самостійною культурною діяльністю на базі громадських об’єднань та некомерційних організацій.

 • Педагогіка

Працевлаштування випускників

Навчання дозволяє створити свій освітній профіль з предметів, пов’язаних з наукою. Випускники шкільної педагогіки можуть працювати дослідниками, експертами в галузі консультування, в методичних центрах. Випускники соціальної педагогіки можуть працювати соціальними педагогами в школах, консультативних центрах, дитячих будинках, державному управлінні. Вони також можуть використовуватися як сімейні вчителі, освітні консультанти в консультативно-профілактичних центрах, соціальні та освітні працівники та експерти в галузі освіти, перевиховання, профілактики в державних та недержавних установах.

 • Політологія

Працевлаштування випускників

Навчання дозволяє створити свій освітній профіль з предметів, пов’язаних з наукою. Випускники шкільної педагогіки можуть працювати дослідниками, експертами в галузі консультування, в методичних центрах. Випускники соціальної педагогіки можуть працювати соціальними педагогами в школах, консультативних центрах, дитячих будинках, державному управлінні. Вони також можуть використовуватися як сімейні вчителі, освітні консультанти в консультативно-профілактичних центрах, соціальні та освітні працівники та експерти в галузі освіти, перевиховання, профілактики в державних та недержавних установах.

 • Португальська мова та культура (в комбінації з іншою іноземною мовою)

Працевлаштування випускників

Випускники можуть претендувати на працевлаштування в соціальних закладах, дипломатії, європейських установах, туризмі, ЗМІ, редакціях та видавництвах, у приватному секторі (вітчизняні та іноземні компанії), працювати за професіэю судового перекладача.

 • Психологія

Працевлаштування випускників

Студенти, які вирішили не продовжувати магістерське вивчення психології, знаходять своє застосування на практиці там, де потрібен університетський ступінь і де можуть бути використані набуті психологічні знання та навички. Це, наприклад, соціальна та благодійна сфера, де випускники можуть працювати у роботі з різними соціально незахищеними групами населення, у сфері державного управління чи освіти. Їх можна широко використовувати в економічній галузі, напр. на різних посадах у галузі управління та розвитку людських ресурсів. Випускники бакалаврату не можуть працювати за професією “психолог”. Студенти, які здобули ступінь магістра, отримують всебічний набір знань та навичок, які дозволяють їх широко використовувати у професії психолога в рамках різних професійних психологічних спеціалізацій (наприклад, шкільної, консультативної, клінічної, професійної психології).

 • Релігієзнавство

Працевлаштування випускників

Частиною вивчення релігії є ґрунтовне вивчення історії світових релігій, археології релігії, філософії релігії, географії релігії, антропології релігії, релігійної символіки, релігійного фольклору тощо. Після перших трьох років навчання студенти мають можливість спеціалізуватися на обраному питанні чи вибраній релігійній системі. Щороку вони беруть участь у виїзній практиці та мають можливість брати активну участь у професійній діяльності на робочому місці. Випускники релігієзнавства можуть працювати в різних галузях науки, музеях, освіті, державному управлінні та різних закладах культури.

 • Румунська мова та культура (в комбінації з іншою іноземною мовою)

Працевлаштування випускників

Пропонована навчальна програма готує студентів насамперед до професії перекладача з румунської мови на словацьку. Випускник бакалаврату може або продовжити 2-річний ступінь магістра, для чого він має обґрунтовану теоретичну підготовку, або працювати перекладачем у корпоративній сфері в галузі культури (в редакціях та закладах культури), в туризмі. Випускник магістра отримає кваліфікацію перекладача та перекладача із застосуванням напр. в установах Європейського Союзу він влаштується на роботу в якості судового перекладача, а також у дипломатію чи зовнішню торгівлю. Відмінний випускник магістратури може продовжувати і на докторському рівні.

 • Російські та східноєвропейські студії

Працевлаштування випускників

Випускник бакалаврської програми з російських та східноєвропейських студій отримає теоретичні та практичні знання про регіон Східної Європи, розмовлятиме двома слов’янськими мовами та англійською мовою на такому рівні, щоб він міг спілкуватися та вирішувати практичні питання у безпосередньому контакті з країнами. Він буде використовуватися в державному управлінні, у ЗМІ, міжнародній торгівлі, туризмі, послугах. Після успішного закінчення ступеня бакалавра можна продовжити вивчення програми російських та східноєвропейських студій на рівні магістра.

 • Російська мова та культура (в комбінації з іншою іноземною мовою)

Працевлаштування випускників

Випускник бакалаврської програми з російських та східноєвропейських студій отримає теоретичні та практичні знання про регіон Східної Європи, розмовлятиме двома слов’янськими мовами та англійською мовою на такому рівні, щоб він міг спілкуватися та вирішувати практичні питання у безпосередньому контакті з країнами. Він буде використовуватися в державному управлінні, у ЗМІ, міжнародній торгівлі, туризмі, послугах. Після успішного закінчення ступеня бакалавра можна продовжити вивчення програми російських та східноєвропейських студій на рівні магістра.

 • Славістика

Працевлаштування випускників

Випускники ступеня бакалавра можуть продовжувати вивчати навчальну програму словацька мова та література, або інші сумісні навчальні програми, наприклад, Центральноєвропейські студії. У разі закінчення бакалаврату, випускник може подати заявку в різні сфери соціального та культурного життя в Словаччині чи за кордоном, де необхідне знання словацької та інших іноземних мов, вони можуть подати заявку до міжнародного та міжкультурного прикордонного співробітництва як перекладачі, помічники, редактори, адміністративний персонал або співробітники різних засобів масової інформації.

 • Словацька мова та культура (в комбінації з іншою іноземною мовою)

Працевлаштування випускників

Випускники можуть претендувати на роботу практично у всіх сферах культури (редакції, видавництва, засоби масової інформації, соціальні та культурні установи). Вони можуть працевлаштовуватися як співробітники посольств, як співробітники міжнародних ділових установ, вітчизняних та іноземних агентств, соціальних організацій та туристичних агентств, в економічній та діловій сфері, в неурядових організаціях, в державному управлінні, тощо.

 • Соціологія

Працевлаштування випускників

Студенти 1-го ступеня кафедри соціології засвоїли теоретичні та методологні основи вивчення соціальних явищ, аналізу актуальних соціальних проблем та обробки результатів анкетних опитувань, інтерв’ю та спостережень. Вони мають можливість застосовувати теоретичні знання у практичній діяльності установ державного управління, у приватному секторі (маркетинг, дослідження громадської думки, людські ресурси) та некомерційних організаціях на робочих місцях, орієнтованих на роботу з людьми та вирішення соціальних проблем. Водночас вони використовують свою здатність отримувати, обробляти та інтерпретувати дані соціологічних досліджень та інших, особливо статистичних джерел.

 • Іспанська мова та культура (в комбінації з іншою іноземною мовою)

Працевлаштування випускників

Процес викладання здебільшого проводиться іспанською мовою, тому з початку навчання потрібно оволодіти принаймні контрольним рівнем B1 відповідно до Загальноєвропейської системи мов. Студент оволодіватиме мовою та практичним спілкуванням на ній, набуватиме теоретичних знань у галузі порівняльного мовознавства та опануватиме закони іноземної та словацької мови на граматичному, лексичному та стилістичному рівні. Володіє методами та процедурами аналізу текстів різної тематичної спрямованості та інтерпретації їх з точки зору змісту. Вони зможуть самостійно складати різні типи корисних текстів (контракт, діловий лист, скарга, заявка, наукова стаття, есе тощо). Синхронний переклад. Він отримає знання з історії, літератури та культури та отримає огляд соціально-культурних, політичних, економічних тем та міжнародних відносин іспаномовного світу. Вони оволодіють правильним та професійним виконанням ролі посередника в процесі спілкування. Випускники можуть подати заявку на працевлаштування в соціальних закладах, дипломатії, європейських установах, редакціях, видавництвах та засобах масової інформації, у приватному секторі (вітчизняні та іноземні компанії), як культурний посередник або працювати перекладачем, який зареєстрований позаштатно. Після додаткового завершення додаткових педагогічних навчань вони також можуть знайти застосування в галузі освіти.

 • Центральноєвропейські студії

Працевлаштування випускників

На ринку праці випускник буде працевлаштований як культурно-освітній працівник у рамках нижчого рівня організації державного управління та самоврядування, у контакті з іноземними клієнтами в рамках розвитку культурних та економічних відносин з-за кордону, або може прийняти рішення про вільну професію зареєстрованого перекладача.  

 • Шведська мова та культура (в комбінації з іншою іноземною мовою)

Працевлаштування випускників

Можливості застосування дипломованого бакалавра на практиці: випускники в основному працюють перекладачами та посередниками культури у різних галузях. Вони розмовляють шведською мовою в письмовій та розмовній формі, вони готові використовувати її в середовищі, де акцент робиться на практичних мовних знаннях і водночас вони мають глибокі знання про культуру північних країн. Привілейованими сферами працевлаштування випускників цього навчання є: робота у видавництвах, у засобах масової інформації, у сфері бізнесу та торгівлі, у туризмі та на державній службі.

 • Італійська мова та культура (в комбінації з іншою іноземною мовою)

Працевлаштування випускників

Випускники можуть подати заявку на працевлаштування у національних та європейських соціальних інститутах, у дипломатії, туризмі, засобах масової інформації, у редакціях та видавництвах, а також у різних сферах приватного сектора (вітчизняні та іноземні компанії), або обрати суддівську професію перекладач, відп. перекладач. Після додаткового заповнення педагогічного мінімуму вони також можуть знайти застосування у сфері освіти.

 • Викладач англійської мови та літератури (в комбінації з іншою іноземною мовою)

Працевлаштування випускників

Випускник бакалавра може або продовжити навчання в магістратурі, або працювати в різних сферах, де він буде застосовувати свої знання в галузі англійської мови, наприклад у туризмі, у компаніях, що торгують за кордоном тощо. Випускник магістратури здобуває кваліфікацію викладача для всіх рівнів шкіл, може бути працевлаштований на різних професійних робочих місцях, де потрібні значні знання мови (наприклад, у редакціях), працювати в міністерствах та інших державних органах, особливо у контакті з країнами -членами ЄС штатів тощо. Відмінні випускники можуть подавати документи на докторантуру.

 • Викладач естетичного виховання (в комбінації з іншою дисципліною)

Працевлаштування випускників

Після закінчення навчання випускники можуть знайти широке поле застосування у сфері естетичної, художньої та культурної освіти в загальноосвітніх школах, або в закладах мистецтва та культури (галереї, редакції журналів, видавництва), у медіа -середовищі (радіо, телебачення тощо).

 • Викладач філософії (в комбінації з іншою дисципліною)

Працевлаштування випускників

Кафедра готує професійних філософів, але навички, інтелектуальні навички та знання, які набувають випускники кафедри, дозволяють їм застосовувати не лише у сфері філософських досліджень та викладання філософії в університетах, а й відкривають шлях до працевлаштування у всіх сферах, в яких критичне мислення та аналітичні здібності відіграють ключову роль. Працівники засобів масової інформації, компаній з аналітичного проектування та консалтингу, неурядових організацій, людських ресурсів, керівних посад в адміністрації та багатьох інших сфер у державному та приватному секторах, безперечно, набагато успішніші, коли у них є саме такі уміння і навички. Ці компетенції можна запропонувати на ринку праці та подати заявку на посади, напр. редактори, видавці, перекладачі, коментатори, активісти, помічники, консультанти, менеджери. Випускники філософії у поєднанні отримають кваліфікацію для викладання предмета суспільствознавства в загальноосвітніх школах.

 • Викладач історії (в комбінації з іншою дисципліною)

Працевлаштування випускників

Випускники бакалавра історії можуть продовжити навчання в магістратурі з історії, де вони спеціалізуватимуться на старшій чи новішій історії, навчатимуться на другому ступені у деяких суміжних галузях або працюватимуть співробітниками музеїв та різних закладів культури та пам’яток.

 • Викладач угорської мови та літератури (в комбінації з іншою іноземною мовою)

Працевлаштування випускників

Випускники 1 -го ступеня (Bc.) Працевлаштуються на практиці як вчителі в початкових школах, службовці в різних органах державного управління, працівники культурних та соціальних закладів тощо. Випускники магістратури будуть працевлаштовані викладачами угорської мови та літератури на 2-му рівні початкових шкіл та загальноосвітніх шкіл, включаючи восьмирічні гімназії, а також викладачами угорської мови в інших навчальних закладах як діловоди в різних органах державного управління, особливо в освітніх, культурних та соціальних інститутах, а також в економічній сфері. Після закінчення магістратури випускники мають можливість продовжити навчання в докторантурі (PhD).

 • Викладач німецької мови та літератури (в комбінації з іншою іноземною мовою)

Працевлаштування випускників

Можливості застосування на практиці: випускники бакалаврату будуть працевлаштовані у всіх сферах суспільно-політичного та культурного життя, де потрібні широкі знання мови або вони можуть продовжувати навчання на магістратурі. Випускники магістратури отримають кваліфікацію для всіх рівнів шкіл, вони можуть працювати викладачами у державних та приватних навчальних закладах. Отримані мовні та культурні компетенції також можна використовувати у сфері культури та засобів масової інформації. Відмінні випускники можуть подавати документи на докторантуру. Навчання пропонує можливість навчального перебування за кордоном на всіх трьох рівнях.

 • Викладач словацької мови та літератури (в комбінації з іншою іноземною мовою)

Працевлаштування випускників

Випускник бакалавра зі словацької мови та літератури вміє працювати самостійно, застосовувати набуті лінгвістичні та літературні знання у шкільній практиці, у різних видах діяльності у сфері мистецтва та культури, працювати з фаховою літературою та джерелами та формулювати власні висновки. Здобуває навички тлумачення, комунікативні здібності та навички усного та письмового висловлювання. Випускник бакалавра може працювати асистентом вчителя, відповідно. як працівник у різних культурних та соціальних закладах, де потрібне вираження культивованої мови, або може продовжити навчання на рівні магістратури, або у поєднаній програмі викладання, або може спеціалізуватися на окремій однонапрямковій магістерській програмі словацька мова та література відповідно до встановлені правила прийому до магістратури. Після здобуття повної університетської освіти в цій галузі випускник може працювати вчителем словацької мови та літератури на всіх рівнях шкіл, дослідником, редактором у видавництвах та редакторами газет і журналів, автором або модератором культурних програм (телебачення, радіо), рекламним працівником та працівником інших агентств, помічником у корпоративному середовищі, у державному управлінні. Відмінні випускники можуть подавати документи на докторантуру.

 • Східноазіатські мови та культури

Працевлаштування випускників

Навчальна програма східно -азіатських мов і культур реалізується кафедрою східно – азіатських досліджень. Дослідження охоплює кампус Східної Азії, зосереджуючись на мовах і культурах Китаю, Японії та Кореї. Дослідження пропонує огляд теорії мов, історії, літератури, філософії, релігії, культури та реалій усієї визначеної території, але зосереджується переважно на одній мові регіону Східної Азії. Випускники можуть подавати документи для працевлаштування у культурно -соціально орієнтованих закладах, у дипломатії, туризмі, а також у різних сферах приватного сектору (вітчизняні та іноземні компанії).

 • Журналістика

Працевлаштування випускників

Випускники навчальної програми з журналістики (1 ступінь) у межах галузі журналістики опановують теоретичні основи журналістської роботи у пресі, на радіо, телебаченні, в Інтернет -періодичних виданнях та в пресі чи маркетингових агентствах. Вони володіють знаннями про розвиток світової та вітчизняної журналістської діяльності. Вони оволодівають практичними знаннями, досвідом та технічними навичками авторської та редакторської роботи в періодичних виданнях, на радіо, телебаченні, у роботі в нових засобах масової інформації та в Інтернеті, у пресі та агентстві з маркетингу. Також із журналістської фотографії, виробництва відео та виступу перед мікрофоном та камерою. Все це дає їм передумови для самостійної творчої діяльності у всіх типах ЗМІ. Завдяки засвоєнню нинішньої словацької мови та основ стилів публічного спілкування вони мають змогу культурно висловлюватись рідною мовою, знати природу та завдання новин та журналістики, способи створення текстових, візуальних, аудіо та аудіовізуальні комунікацій, теорію та практику монтажу в окремих засобах масової інформації. Вони опановують основи чинного законодавства про засоби масової інформації, етичні стандарти, що регулюють діяльність журналістів, психологію, знають історичний контекст виникнення ЗМІ в країні та за кордоном, питання внутрішньої та зовнішньої політики чи культури. Після успішного закінчення 1 ступеня навчання та отримання звання бакалавра студент може продовжити на 2 -му рівні навчання – магістерській.

Напрямки:

 • Біологія

Працевлаштування випускників

Випускник навчальної програми «Біологія» здатний вирішувати проблеми біологічних досліджень, а також практичні завдання прикладної біології, володіє знаннями та навичками у методах дослідження живих систем на різних рівнях їх організації від молекул чи клітин до всієї екосистеми. Під час навчання він набуває знань з антропології, біотехнології, ботаніки, цитології, екології, етології, фізіології рослин і тварин, генетики, гідробіології, імунології, мікробіології, молекулярної біології, паразитології, вірусології та зоології. Він також здобуває знання з кількох хімічних дисциплін та прикордонних наукових дисциплін і вміє використовувати біологічні та хімічні методи у вирішенні практичних завдань.

 • Систематична біологія

Працевлаштування випускників

Випускник навчальної програми знайомий із системою тваринного та рослинного світу, має огляд джерел інформації та може визначити види фауни та флори. Він також знайомий зі світовою фауною і флорою і може визначити комерційно використовувані види фауни і флори, включені до списків CITES. Він має базові знання законів, що стосуються охорони природи, володіє методами підготовки живих природних продуктів, методами збору матеріалу в польових умовах, відбором проб живого матеріалу та документацією фауни та флори.

 • Медична біологія

Працевлаштування випускників

Випускники кафедри медичної біології (1 -й ступінь) знайдуть роботу на широкому спектрі робочих місць з біологічною та хімічною орієнтацією у науково -дослідних колективах, а також у самостійній роботі з науково -технічною орієнтацією (університети, міністерства охорони здоров’я, сільського господарства та лісового господарства, харчової промисловості тощо). Особливо в галузі охорони здоров’я, яка очікувано найближчим часом перейде до сфери аналізу та досліджень на рівні геному. Отримані знання будуть використані у сфері діагностики, лікування та профілактики. Створення нової навчальної програми «Медична біологія» – відповідь на цю тенденцію та потребу практики.

 • Екологічні дослідження

Працевлаштування випускників

Випускники навчальної програми “Екологія” можуть виконувати професійні завдання, пов’язані з навколишнім середовищем, його управлінням та охороною. Вони належним чином підготовлені до виконання інформаційної та консультаційної діяльності, підготовки інформації для пропагандистської та освітньої діяльності у сфері охорони навколишнього середовища. Після успішного завершення навчання випускники володіють достатніми знаннями про навколишнє середовище та принципи сталого розвитку, що дає хорошу основу для подальшого вивчення не лише широкого кола екологічно орієнтованих дисциплін, а й інших суміжних галузей навчання.

 • Геологія

Працевлаштування випускників

Випускники навчальної програми “Екологія” можуть виконувати професійні завдання, пов’язані з навколишнім середовищем, його управлінням та охороною. Вони належним чином підготовлені до виконання інформаційної та консультаційної діяльності, підготовки інформації для пропагандистської та освітньої діяльності у сфері охорони навколишнього середовища. Після успішного завершення навчання випускники володіють достатніми знаннями про навколишнє середовище та принципи сталого розвитку, що дає хорошу основу для подальшого вивчення не лише широкого кола екологічно орієнтованих дисциплін, а й інших суміжних галузей навчання.

 • Палеобіологія

Працевлаштування випускників

Випускники навчальної програми “Палеобіологія” набудуть навичок у палеоекологічних та палеокліматичних інтерпретаціях, а також у біостратиграфічних методах, орієнтованих на мікрофазовий аналіз, мікропалеоботаніку, безхребетну мікропалеозологію, палеонтологію хребетних, палеоботаніку, палеобіологію та палеоекологію. Він може продовжувати вивчення окремих спеціалізованих питань у докторантурі PriF UK, GlÚ SAV або подати заявку на докторантуру у відповідній науковій та освітній установі за кордоном.Він буде використовуватися в органах державного управління та самоврядування з відповідним фокусом, він також буде використовуватися в науково-орієнтованих музеях, у державному управлінні та консалтингових компаніях, орієнтованих на вирішення геоекологічних проблем, у державних підприємствах та приватних компаніях, орієнтованих на картографування та розвідках територій, що обіцяють вуглеводневі родовища та поклади (наприклад, GÚDŠ, Nafta as, SPP тощо). Він може продовжувати вивчення окремих спеціалізованих питань у докторантурі PriF UK, GlÚ SAV або подати заявку на докторантуру у відповідній науковій та освітній установі за кордоном.

 • Географія та геоекологія для ландшафтного планування

Працевлаштування випускників

Випускники можуть працювати в державному управлінні (особливо в галузі навколишнього середовища, будівництва та регіонального розвитку, сільського господарства та органів місцевого самоврядування регіонів, міст та муніципалітетів), у приватних експертних компаніях (зосереджених на різних видах діяльності з ландшафтного планування та оцінки ландшафту, його ресурси та потенціал) тощо), у різних інших галузях економіки.

 • Географія, геоінформатика та картографія

Працевлаштування випускників

Випускник навчальної програми Географія, Картографія та Геоінформатика має практичні навички у сфері обробки просторової інформації та моделювання явищ та процесів у країні з акцентом на інформаційні системи на рівні державного управління та самоврядування для: картографування ландшафту з використанням методів глобальних систем позиціонування, цифрової фотограмметрії, геодезії, фотограмметрії та дистанційного зондування Землі, вирішення часткових картографічних завдань просторової інтеграції локально розташованої інформації у різних галузях досліджень, державного управління та самоврядування, впровадження моделей даних географічних баз даних з національними та міжнародними стандартами щодо географічної інформації та метаданих географічної інформації, виконання завдань прийняття рішень, спрямованих на управління просторовим ландшафтом, створення всебічної цифрової моделі георельєфу та оцінки його якості відповідно до чинних стандартів, використання та розвитку веб -додатків для пошуку, розповсюдження та інтеграції просторової та тематичної інформації в Інтернеті, застосування засобів картографічного моделювання та картографічної інтерпретації, застосування інструментів інфраструктур просторової інформації на міжнародному рівні, національному рівні.

 • Географія, регіональний розвиток та європейська інтеграція

Працевлаштування випускників

Посади, які можна обіймати,-це помічники та технічний персонал у різних міністерствах, відділах, офісах самоврядних регіонів, особливо у сферах регіонального розвитку, регіонального планування, транспорту та туризму. Випускники навчальної програми Географія, регіональний розвиток та європейська інтеграція мають передумови для працевлаштування, напр. в регіональних консультативно-інформаційних центрах, в агентствах регіонального розвитку, в агентствах та асоціаціях для розвитку транскордонного співробітництва, в асоціаціях для підтримки регіонального розвитку, в агентствах та центрах з розвитку туризму та ін. В органах місцевого та місцевого самоврядування вони працевлаштовуються помічниками та технічним персоналом, особливо у відділах та відділах архітектури, будівництва, просторового розвитку, планування та транспорту. Інші можливості використовуються як співробітники туристичних агентств, навчальних закладів та маркетингових агентств.

 • Економічна, соціальна та політична географія

Працевлаштування випускників

Випускники програми «Економічна, соціальна та політична географія» мають міцні знання з цілого ряду відповідних окремих суміжних дисциплін (економіка, державні фінанси, міська економіка, соціологія, право, менеджмент, культурна антропологія тощо), що значно полегшує та розширює їх практичне застосування. Вони вміють працювати в команді, особливо зі спеціалістами з таких наукових дисциплін, як економіка, соціологія, демографія, планування та землеустрій (територіальне, регіональне та стратегічне планування), екологічні дослідження, політологія. Випускники цього навчання готові виконувати завдання в різних галузях економіки, таких як фінансовий сектор, логістика, туризм, засоби масової інформації, IT -сектор, просторове планування. Вони можуть успішно працювати в установах державного управління (наприклад, у центральних органах влади, органах місцевого самоврядування, районних установах, муніципальних органах влади, спеціалізованій державній адміністрації), а також у багатонаціональних компаніях та установах.

 • Географія, демографія, міграція та людські ресурси

Працевлаштування випускників

Випускники володіють комп’ютером, вони вміють працювати з ПК та обирають статистичні програми, бази даних та геоінформаційні програми. Спираючись на знання прийомів та методів геоінформатики, прикладної картографії, комп’ютерного картографування та просторової статистики, вони здатні проектувати та керувати спеціальними географічними та демографічними базами даних. Вони опановують процедури аналізу, синтезу та представлення демографічних та географічних даних. Випускники вміють працювати зі спеціалістами з інших соціальних та економічних наук, а також із регіонального планування та управління ландшафтом. Вони широко використовуються на кількох рівнях загального та спеціалізованого державного управління та самоврядування, а також у приватному секторі з акцентом на географічні та демографічні аспекти. Вони можуть продовжити навчання за аналогічною програмою магістратури.

 • Хімія (міжнародний сертифікат “EUROBAKALÁR”)

Працевлаштування випускників

Випускники навчальної програми хімії здатні виконувати кваліфіковані роботи технічного характеру, які відбуватимуться у різних хімічних, екологічних та медичних науково -дослідних та експлуатаційних установах. Вони можуть аналізувати проблеми та можливості, які відкриваються у вищезазначених сферах, як у державному, так і в приватному секторі з орієнтацією на дослідження та технології. Випускники навчальної програми з хімії мають належні теоретичні та практичні знання з окремих хімічних дисциплін (загальної, неорганічної, аналітичної, фізичної, органічної, ядерної хімії та біохімії), але також мають знання з фізики, математики, біології, які вони можуть застосувати у своїй практиці. Випускники здобули знання та навички використання комп’ютерних технологій та їх застосування у хімії. Вони можуть бути використані в галузі хімічної інформатики, патентної обробки. Навчання на першому ступені створює передумови для продовження навчання на другому ступені.

 • Біохімія

Працевлаштування випускників

Під час навчання випускник отримає вміння використовувати вибрані методи хіміко -біологічних дисциплін, працювати з інструментами та біологічним матеріалом у фундаментальній та прикладній науково -виробничій практиці. Він вміє використовувати загальноприйняті методи у лабораторії та виробництві, які були розроблені для біохімічних досліджень та розробок. Він володіє знаннями та навичками у методах дослідження на різних рівнях організації живих систем, які він вміє застосовувати при вирішенні практичних завдань. Може аналізувати проблеми та можливості, які відкриваються у вищезазначених сферах, як у державному, так і в приватному секторі з орієнтацією на дослідження. Випускник може бути працевлаштований на широкому спектрі робочих місць у Словацькій академії наук, університетах, Міністерстві охорони здоров’я, сільського та лісового господарства, харчовій, хімічній та фармацевтичній промисловості та навколишньому середовищі. Він може впроваджувати технічні рішення, використовувати сучасні методи та засоби у вирішенні проблем.

 • Екологічні дослідження – англійською мовою
 • Біологічна хімія – англійською мовою
 • Викладач біології та хімії
 • Викладач біології та географії
 • Викладач біології та екологічних досліджень
 • Викладач біології та математики
 • Викладач хімії та математики
 • Викладач предметів географії та математики
 • Викладач біології та англійської мови
 • Викладач хімії та англійської мови
 • Викладач предметів географії та англійської мови
 • Викладач географії та німецької мови

Факультет готує фахівців у галузі дошкільної освіти, для першого етапу початкової школи (вчителі для початкової освіти) та вчителів навчальних, художньо-освітніх та навчальних предметів у початкових класах, початкових школах мистецтв та загальноосвітніх школах. Будучи одним з небагатьох факультетів у Словацькій Республіці, він створює освітню базу для всієї галузі спеціальної педагогіки, що дає змогу навчати вчителів та вихователів для всіх типів спеціальних шкіл та закладів для дітей та молоді з особливими освітніми потребами.

Крім того, факультет виховує фахівців у галузі іноземних мов та культур. У сфері логопедії випускники мають право практикувати професію логопеда у відділі охорони здоров’я, освіти та у відділі праці та соціальних питань, а також у недержавних установах. У галузі медичної педагогіки факультет готує фахівців для здійснення медичної педагогічної професійної діяльності у сфері освіти, охорони здоров’я та соціальних питань. Випускники курсу соціальної педагогіки набувають професійної компетентності як соціальні педагоги, прийомні батьки, вихователі, а також працівники державного управління та самоврядування у сфері догляду за дитиною та молоддю. Департамент соціальної роботи готує фахівців – соціальних працівників для різних напрямків соціальної роботи.

Напрямки: Університет Коменського (Universita Komenskeho)

 • Репетиторство і соціальна педагогіка
 • Лікувальна педагогіка
 • Спеціальна педагогіка
 • Дошкільна та початкова освіта
 • Соціальна робота
 • Психологічна та професійна допомога для людей з обмеженими можливостями
 • Викладач англійської мови та літератури
 • Викладач етики
 • Викладач біології
 • Викладач хімії
 • Викладач історії
 • Викладач інформатики
 • Викладач математики
 • Викладач німецької мови та літератури
 • Викладач словацької мови і літератури
 • Викладач образотворчого мистецтва

Напрямки:

 • Медичні і діагностичні прилади

Працевлаштування випускників

Випускник програми навчання бакалавра медико -діагностичних засобів володіє належними знаннями про фізичні, хімічні та технологічні властивості сировини та готової продукції, володіє методом її виробництва та оцінкою якості.Випускник відповідає за надання, розповсюдження лікувально -діагностичних засобів, дотримується принципів їх лікування та зберігання. Він знає їх функції та спосіб використання, може надати пацієнтам професійну інформацію. Випускники працевлаштуються у відділеннях державних та недержавних лікарень та в інших медичних установах. Крім того, наприклад, у відділах центральної стерилізації, спеціалізованих магазинах та диспансерах медичних товарів, у дистриб’юторських компаніях та інших суб’єктах господарювання у сфері виробництва та розповсюдження. Вони також можуть бути використані у страхових компаніях, а також у сфері освітньої діяльності.

 • Фармацевтика

Працевлаштування випускників

Об’єднане навчання (бакалавр+магістер). Випускники фармацевтичних студій працевлаштовуються у Словаччині та за кордоном переважно фармацевтами у державних та лікарняних аптеках, фармацевтами клінічних відділень, працівниками фармацевтичних компаній з виробництва, дослідження та розповсюдження ліків, у медичних страхових компаніях, а також працівниками наукових, науково -дослідних та контрольних інститутів та лабораторій, а також як педагогічні працівники загальноосвітніх шкіл та університетів у сфері освіти та навчання студентів із фармацевтичною спрямованістю. Фармація – один із регульованих секторів з найвищими доходами, і випускники не ризикують стати безробітними.

Напрямки:

 • Фітнес-тренер

Працевлаштування випускників

Випускник університету, теоретично та практично підготовлений спеціалізований фахівець з можливістю застосування у тренувальному процесі виступу та елітних видів спорту. Він має другий вищий рівень тренерської кваліфікації. Випускник: знає поняття біологічного, рухового та психосоціального розвитку людини, біологічного, психологічну та соціальну природа людського тіла; опановує педагогіко-психологічні основи виховання у спортивній підготовці, основи дидактики, процес фізичного виховання та основи спортивної кінантропології, едукології та гуманітарних наук, володіє спортивною системою, теоретичними та дидактичними основами спортивної підготовки,знає про структуру спортивних показників, теорію фізичної активності, набуття та вдосконалення технологій, знає основні засоби, методи та форми розвитку загальних та спеціальних здібностей спортсменів на основі знань про біомеханічну структуру спортивних результатів, знає антропометричні, методологічні, біохімічні основи спортивного руху, має базові знання з фізіології фізичних вправ, процесів адаптації до тренувального навантаження, як старший тренер має знання щодо управління та моделювання навчального процесу на основі новітніх методів, знайомий з питаннями спортсменів з фізичними вадами.

 • Спорт для здоров’я

Працевлаштування випускників

Випускник університету, теоретично та практично підготовлений спеціалізований фахівець з можливістю практичного застосування у розважальному спорті. Він є носієм другого за висотою тренерського рівня спорту для всіх. Отримана кваліфікація порівняна з системою освіти фахівців у сфері рекреаційного спорту всередині Країни ЄС. Це дозволяє випускнику працювати в організації та управлінні спортом та фізичними навантаженнями у позакласних спортивних заходах, у центрах дозвілля, у фітнес -центрах, у спортивному русі для всіх (у громадських об’єднаннях та у приватному секторі), в органах самоврядування та у державному управлінні. Випускник опановує медичні, психолого -педагогічні основи використання спорту, фізичних навантажень та харчування як засіб профілактики та лікування захворювань як для здорового населення, так і для інвалідів.

 • Спорт для вчителів здоров’я та фізичної культури

Працевлаштування випускників

Випускник університету, теоретично та практично підготовлений спеціалізований фахівець з можливістю практичного застосування у спорті. Отримана кваліфікація порівнянна з системою освіти експертів у сфері рекреаційного спорту в країнах ЄС. Випускник навчальної програми готовий продовжити навчання на 2 -му рівні. Випускник: володіє навичками спортивного руху, може планувати спортивні програми для всіх для різного віку, стану здоров’я та соціальних груп населення, має компетенцію застосовувати нові знання у сфері охорони здоров’я та профілактики захворювань, вміє орієнтуватися в педагогічній документації та шкільному законодавстві, може аналізувати та відображати окремі складові навчального процесу у шкільному класі, вміє самостійно проектувати викладання відповідних предметів на рівні нижчої та вищої середньої освіти, може ефективно підтримувати розвиток інформаційної грамотності учнів, рухової, пізнавальної, комунікативної, розвиває навчальні компетенції учнів та їх внутрішню мотивацію до навчання, міжособистісні компетентності учнів у намірах співпраці та позитивних стосунках між окремими людьми, захоплення позашкільною фізкультурою, спортом та туризмом, може впроваджувати новітні принципи створення навчальних планів, діагностики талантів, функціональних порушень опорно -рухового апарату, результативність та зміни у навчанні, може самостійно організовувати, вести та аналізувати спортивні тренування та фізкультурний процес, оволодіває спортивними навичками, структурою рухових умінь та навичок, реалізованими у спортивному процесі.

 • Спортивний менеджмент

Працевлаштування випускників

Випускник університету, теоретично та практично підготовлений спеціалізований фахівець з можливістю застосування в управлінні спортом, а також на ринку праці на посадах переважно на рівні нижчого та середнього керівництва, а також для подальшого навчання на 2 -му рівні університетського навчання у відповідній галузі навчання в Словацькій Республіці та країнах ЄС. Випускник навчальної програми володіє перехресними знаннями у сфері спорту з акцентом на використання додатків у сфері управління спортом на рівні, що відповідає поточному стану. Завершення навчання 1 ступеня навчання в університеті дає кваліфікацію на нижчому та середньому рівні управління спортивними суб’єктами, об’єктами або подіями.

 • Тренінг та викладання фізичного виховання

Працевлаштування випускників

Випускник бакалаврської програми коучингу та викладання фізичного виховання за напрямами навчання спорту та викладання художньо-освітніх та навчальних предметів готовий продовжувати навчання на 2-му рівні. По закінченні першого рівня він може: орієнтуватися в педагогічній документації та шкільному законодавстві, вміє аналізувати та відображати окремі компоненти освіти, процес у шкільному класі, вміє самостійно проектувати викладання відповідних предметів на рівні нижчої та вищої середньої освіти, може ефективно підтримувати розвиток інформаційної грамотності учнів, рухової, пізнавальної, комунікативної, розвиває навчальні компетенції учнів та їх внутрішню мотивацію до навчання, міжособистісні компетентності учнів у намірах співпраці та позитивних стосунках між окремими людьми, захоплення позашкільною фізкультурою, спортом та туризмом, може впроваджувати новітні принципи створення навчальних планів, діагностики талантів, функціональних порушень опорно -рухового апарату, результативність та зміни у навчанні, може самостійно організовувати, вести та аналізувати спортивні тренування та фізкультурний процес, оволодіває спортивними навичками, структурою рухових умінь та навичок, реалізованими у спортивному процесі.

 • Вчитель фізичної культури (в комбінації з іншою дисципліною)

Працевлаштування випускників

Випускник бакалаврської програми навчання вчителів фізичної культури у поєднанні з навчальною галуззю спорту та викладання художньо-освітніх та навчальних предметів готовий продовжити навчання на 2-му рівні вищої освіти. Він отримав уявлення про проблеми освітніх наук, соціальних та законодавчих питань у контексті виховання та освіти, набув основ цифрової та психологічної грамотності вчителів. Випускник навчання засвоює основний зміст дисциплін своєї спеціалізації, принципи її знань та структуру діяльності, ознайомився з методологією виробництва знань у цій галузі та з її ширшим культурним та соціальним контекстом. Випускник може надати інформацію, ідеї, проблеми та їх рішення у сфері фітнес -тренувань, компенсації одностороннього навантаження, зміцнення здоров’я фізичними засобами для професіоналів та непрофесіоналів.

Напрямки: Університет Коменського Братислава

 • Загальна медицина

Працевлаштування випускників

Випускник бакалаврської програми навчання вчителів фізичної культури у поєднанні з навчальною галуззю спорту та викладання художньо-освітніх та навчальних предметів готовий продовжити навчання на 2-му рівні вищої освіти. Він отримав уявлення про проблеми освітніх наук, соціальних та законодавчих питань у контексті виховання та освіти, набув основ цифрової та психологічної грамотності вчителів. Випускник навчання засвоює основний зміст дисциплін своєї спеціалізації, принципи її знань та структуру діяльності, ознайомився з методологією виробництва знань у цій галузі та з її ширшим культурним та соціальним контекстом. Випускник може надати інформацію, ідеї, проблеми та їх рішення у сфері фітнес -тренувань, компенсації одностороннього навантаження, зміцнення здоров’я фізичними засобами для професіоналів та непрофесіоналів.

 • Стоматолог

Працевлаштування випускників

Випускник стоматології володіє належними знаннями теоретичних, доклінічних та клінічних дисциплін стоматології. Він здатний під професійним керівництвом досвідченого лікаря надати медичну допомогу на належному рівні організаційної структури, також готовий працювати у первинній медичній допомозі, опановує основні принципи та організацію охорони здоров’я, основні медичні правові стандарти, необхідні для професії, практики, аспірантури та іспитів. Випускники можуть працювати у всіх закладах Міністерства охорони здоров’я Словацької Республіки, у державних та недержавних закладах охорони здоров’я, виконувати інші функції, напр. як професійний радник у страхових компаніях, лікар, на керівних та організаційних посадах у сфері охорони здоров’я, а також у сфері педагогіки. Випускники навчальної програми Стоматологія для підготовки регульованої професії мають автоматичне визнання дипломів у країнах ЄС у рамках чинного законодавства.

 • Догляд за хворими

Працевлаштування випускників

Випускник здатний самостійно надавати індивідуальну медичну допомогу (профілактичну, підтримуючу, лікувальну) методом сестринського процесу, включаючи – окремих осіб, сімей та груп. Він забезпечує максимальну якість відповідно до етичних принципів, прав пацієнтів. Випускник здатний критично мислити та працювати з результатами достовірних досліджень. Випускникам навчальної програми «Сестринська справа» надається автоматичне визнання дипломів у країнах ЄС у рамках чинного законодавства.

 • Громадська охорона здоров’я

Працевлаштування випускників

Випускник громадського здоров’я опановує принципи профілактики, захисту, підтримки та зміцнення здоров’я. Випускник буде працевлаштований як медичний працівник у всіх філіях регіональних управлінь охорони здоров’я (RÚVZ), у лікарнях, у закладах поза сектором охорони здоров’я у сфері охорони та підтримки здоров’я, навколишнього середовища та робочого середовища.

 • Акушерство

Працевлаштування випускників

Випускник навчальної програми здатний задовольнити вимоги дисципліни, яка об’єднує сестринські теорії з науковими знаннями. Випускник володіє теоретичними та практичними навичками відповідного вибору концептуальної моделі сестринської справи та використання методу сестринського процесу. Він має здатність керувати та надавати допомогу – профілактичну, підтримуючу, лікувальну, реабілітаційну для жінок, під час вагітності, пологів та після пологів, оволодіває основами наукової роботи та методами отримання наукової та професійної інформації та основами роботи у мультимедійному середовищі. Випускникам навчальної програми «Акушерство» надається автоматичне визнання дипломів у країнах ЄС у рамках чинного законодавства.

 Напрямки: Вступ

 • Інформатика

Працевлаштування випускників

Випускники бакалаврського факультету інформатики набувають достатніх теоретичних знань, які становлять постійну основу їх інформатичної освіти та достатніх практичних знань, що дає їм можливість успішно застосовувати себе на практиці після закінчення бакалаврату. Передбачається, що випускники бакалаврського факультету інформатики будуть працевлаштовані програмістами у програмних компаніях, системними адміністраторами (адміністраторами операційних систем, систем баз даних, комп’ютерних мереж) у різних установах, відповідно. як інформатики / програмісти у професійних неінформаційних командах. Найкращі випускники бакалаврату отримають достатні знання, щоб мати змогу продовжити навчання в магістратурі з інформатики чи інших суміжних галузей (прикладна інформатика, когнітивна наука тощо).

 • Прикладна інформатика

Працевлаштування випускників

Випускники галузі прикладної інформатики здатні впоратися зі зростаючими вимогами науково -технічного та економічного розвитку у новому столітті. На них існує великий попит у всіх типах компаній, які залежать від інформаційних технологій і застосовують методи та засоби інформатики у різних галузях промисловості.

 • Математика в страхуванні

Працевлаштування випускників

Програма актуарної математики базується на десятирічній успішній спеціалізації з однойменною назвою, яку вивчала велика кількість студентів. Випускник: а) має широкий спектр застосування, особливо у сфері страхування, банківської справи та інших суміжних галузях, таких як актуари тощо, (b) має потенціал активності в різних інших галузях економіки, де використовуються статистичні методи, у державному управлінні, а також у приватному секторі.(c) може бути активним у сфері освіти.

 • Біоінформатика

Працевлаштування випускників

Випускники програми біоінформатики мають важливе значення для роботи науково -дослідних лабораторій університетів, науково -дослідних інститутів та приватних компаній, присвячених молекулярній біології, генетиці, біохімії та суміжним галузям. Сучасні методи молекулярної біології дають величезну кількість даних, тому для заповнення цих посад потрібні фахівці зі специфічним поєднанням знань на перехресті інформатики, математики та біології. Випускники також можуть подавати документи у компанії, що працюють у сфері інформаційних технологій, тоді як вони матимуть конкурентну перевагу, особливо у компаніях, які потребують міждисциплінарного підходу до вирішення проблем.

 • Поновлювані джерела енергії

Працевлаштування випускників

Випускники навчальної програми “Відновлювані джерела енергії та фізика навколишнього середовища”, які мають міждисциплінарну освіту, працевлаштовуються на науково -дослідницьких та педагогічних робочих місцях (університети, науково -дослідні інститути, тематичні науково -дослідні інститути з екологічних питань тощо), в управлінні національними та регіональними центрами, що займаються екологічними питаннями (міністерства, регіональні центри) та організації, які займаються впровадженням поновлюваних джерел енергії на практиці (центри впровадження, приватні компанії тощо).

 • Біомедична фізика

Працевлаштування випускників

Випускники навчальної програми “Відновлювані джерела енергії та фізика навколишнього середовища”, які мають міждисциплінарну освіту, працевлаштовуються на науково -дослідницьких та педагогічних робочих місцях (університети, науково -дослідні інститути, тематичні науково -дослідні інститути з екологічних питань тощо), в управлінні національними та регіональними центрами, що займаються екологічними питаннями (міністерства, регіональні центри) та організації, які займаються впровадженням поновлюваних джерел енергії на практиці (центри впровадження, приватні компанії тощо).

 • Математика

Працевлаштування випускників

Випускники бакалаврського факультету математики набувають достатніх теоретичних знань, які становлять постійну основу їх математичної освіти та достатні практичні знання, що дає їм можливість успішно застосовувати себе на практиці після закінчення бакалаврату. Передбачається, що випускники бакалаврського факультету математики будуть працевлаштовані у сфері фінансів, банківської справи, у різних академічних та наукових установах, відповідно. як інформатики / програмісти у професійних неінформаційних командах. Випускники бакалаврського навчання отримають достатні знання, щоб мати можливість продовжувати навчання в магістратурі з математики чи інших суміжних галузей.

 • Фінансова та економічна математика

Працевлаштування випускників

Враховуючи існуючі традиції в системі освіти у Словаччині, ми припускаємо, що більшість випускників бакалавра продовжуватимуть навчання у подальшій магістерській програмі. Тим не менш, це навчання бакалавра розроблено так, щоб його випускники також могли знайти пряме застосування на практиці. Вони застосовуються всюди, де потрібен математичний та статистичний аналіз, що вимагає знання математичних методів та основної економічної та фінансової термінології. Ми очікуємо працевлаштування у банківських та фінансових установах, органах державного управління та економічних, статистичних, фінансових та науково -дослідних інститутах.

 • Управлінська математика

Працевлаштування випускників

Випускник навчальної програми «Менеджерська математика» володіє хорошими мовними знаннями (особливо англійська – це само собою зрозуміле), і завдяки якості та змісту освіти він набуде здатності до точного мислення, що може бути вигідно застосовано у кількох сферах практики. Найбільш типові приклади застосування математиків – менеджерів: Керівники на первинному та середньому рівнях управління у приватних чи державних компаніях або у державному управлінні, Застосування в банківській справі та страхуванні (обробка даних, статистичний аналіз, аналіз та програмування конкретних економічних застосувань), Кількісне моделювання різних економічних та соціальних явищ. Після закінчення ступеня бакалавра випускники будуть готові продовжити навчання в магістратурі на нашому факультеті або в магістерських програмах на факультеті менеджменту або в економічному університеті.

 • Фізика

Працевлаштування випускників

Випускники галузі фізики мають хороші знання мови (особливо англійська – це само собою зрозуміле), а завдяки якості та змісту освіти – працюють у всьому світі. Після закінчення галузі фізики її випускники не мають проблем із працевлаштуванням у цій галузі чи використанням здобутої освіти у суміжних галузях. Найбільш типові приклади застосування фізиків: фундаментальні дослідження (SAS, міжнародні дослідницькі центри, світові та вітчизняні наукові центри) після закінчення бакалавра тільки в команді під керівництвом досвідчених експертів, банківські лабораторії розвитку (обробка даних, статистичний аналіз, комп’ютерні центри ..), медичне обладнання (робота медичного обладнання, такого як рентгенівські промені, лінійні прискорювачі, обробка даних та візуалізація …), екологічні об’єкти, гідрометеорологічні станції (спостерігачі ..), обсерваторії, гігієнічні станції (відбір проб та аналіз радіоактивності, забруднення навколишнього середовища, радіаційний захист …), виробничі компанії, геофізичні обсерваторії та станції, Університети та навчальні заклади.

 • Вчитель геометрії

Працевлаштування випускників

Випускник бакалаврського ступеня підготовки вчителів здобуде теоретичні знання з трьох базових складових підготовки, з педагогічно-психологічної, з предметно-професійної та з дидактичної складової. Під час навчання випускник знає теоретичні основи методів зображення та володіє знаннями теоретичних основ геометрії (проективна, алгебраїчна та диференціальна геометрія). Може вирішувати основні позиційні та метричні проблеми різними методами зображення. Опановує основні застосування методів нарисної геометрії в деяких областях технічної практики (інженерно -будівельні технічні креслення, топографічні карти, реконструкція об’єктів за фотографіями тощо). Він знає професійну термінологію свого навчального предмета і на її основі вміє спілкуватися з працівниками інших дисциплін точною і водночас зрозумілою мовою. Оволодіє допоміжними технічними та мультимедійними засобами навчання та різними способами подання знань із використанням комп’ютерних технологій. Він готовий поглибити свої професійні знання на другому рівні університетського навчання.

 • Вчитель математики

Працевлаштування випускників

Підготовка вчителів – випускники можуть працювати у всіх типах початкових та середніх шкіл, включаючи школи з викладанням іноземних мов. Він знає професійну термінологію свого навчального предмета і на її основі вміє спілкуватися з працівниками інших дисциплін точною і водночас зрозумілою мовою. Оволодіє допоміжними технічними та мультимедійними засобами навчання та різними способами подання знань із використанням комп’ютерних технологій. Він готовий поглибити свої професійні знання на другому рівні університетського навчання.

Напрямки: Факультети

 • Католицьке богослов’я

Працевлаштування випускників

Випускники денної форми навчання – католицькі священики, вчителі релігійної освіти в початкових і середніх школах, підготовка до постійного дияконату, душпастирські служби в парафії (офіс, пастирська рада тощо).

Напрямки:

 • Євангельське богослов’я

Працевлаштування випускників

Випускник навчальної програми «Євангельська теологія», залежно від зусиль, внутрішньої мотивації, комунікативних навичок, співпереживання та інших припущень, здатний виконувати духовну службу в протестантських церквах на всіх рівнях церковної організації (капелан, пізніше пастор, старший, єпископ), а також у спеціалізованих священнослужителях. Церкви, що діють у Словацькій Республіці, у школах (духовні адміністратори – духовники), у лікарнях (лікарняний капелан), у в’язницях, у Збройних Силах Словацької Республіки, у Поліцейських Силах Словацької Республіки.

 • Євангельське богослов’я з акцентом на соціальну допомогу

Працевлаштування випускників

Випускник бакалаврської програми навчання зможе взяти на себе відповідальність за управління діаконічним центром діаконії конгрегації з кількома завданнями амбулаторного, медсестринського чи польового обслуговування. В рамках стаціонарних послуг він буде підготовлений до професійної діяльності, а після кількох років практики- також до управління дитячими установами, літніми співгромадянами, людьми з інвалідністю, створеними церквами чи іншими засновниками у мережі державних та недержавних соціальних об’єктів.

 • Вчитель релігійної освіти і вчитель словацької мови і літератури
 • Релігійна освіта і англійська мова та література
 • Релігійна освіта і німецька мова і література
 • Релігійна освіта і викладання історії
 • Релігійну освіту і філософія
 • Вчитель релігійної освіти і угорської мови і літератури
 • Релігійна освіта і географія

Працевлаштування випускників

Випускник бакалаврської програми навчання релігійної освіти у поєднанні в першу чергу готовий продовжити навчання у цій галузі на 2 -му рівні вищої освіти. Однак його також можна використовувати як помічника вчителя, відповідно. помічник викладача, як помічник викладача на дитячих зборах, у християнських клубах чи інших місіонерських та катехитичних заходах церкви, аніматор дозвілля або працівник державної та публічної адміністрації.

Напрямки:

 • Менеджмент

Працевлаштування випускників

У рамках управління навчальною програмою студенти обирають спеціалізацію, яка складається з блоку обов’язкових курсів за вибором, і таким чином вони можуть отримати більш глибокі знання у конкретній сфері управління, а отже, краще підготуватися до вимог практики. Виходячи з наміру, що конкурентоспроможний, факультет дозволяє студентам більше зосередитися на обраній функціональній сфері управління. Це такі напрямки: бухгалтерський облік, фінанси, управління персоналом, маркетинг, бізнес, управління проектами ІКТ та інформатика управління.

 • Міжнародний менеджмент

Працевлаштування випускників

Навчальна програма “Міжнародний менеджмент” у сфері вивчення “Економіка та менеджмент” дозволяє підготувати випускників із широкою управлінською базою та професійними теоретичними знаннями та практичними навичками, щоб вони могли виконувати кваліфіковану, цілеспрямовану, незалежну діяльність у міжнародному середовищі, аналізувати прості економічні явища та процеси в суб’єктах господарювання та приймати відповідні управлінські рішення. Міжнародний менеджмент навчальної програми відрізняється від управління навчальною програмою тим, що деякі студенти з професійних предметів навчаються французькою або німецькою мовами, а викладання також забезпечують викладачі з Франції, Німеччини та Австрії.

Напрямки:

 • Трудова і соціальна психологія

Працевлаштування випускників

Випускник першого ступеня університетської навчальної програми «Соціальна та трудова психологія» отримає базовий спектр знань із психології та суміжних наукових дисциплін, які доповнюють її міждисциплінарну базу знань. Він отримає знання про природу, перебіг та можливість регулювання реальних суспільних явищ на рівні окремих людей, мікросередовища (групи та команди) та макросередовища (організації, суспільства). Зміст дослідження, діапазон знань, необхідних для його завершення, та метод навчання з акцентом на здобуття базових теоретичних знань та пов’язаних з ними процедур подання документів гарантують успіх випускника на практиці, особливо у сфері роботи, над якою проводиться зосереджене навчання.

 • Прикладна економіка

Працевлаштування випускників

Під час навчання випускники навчаться працювати у середовищі вищих адміністративних частин відомчого управління та, якщо це можливо, у середовищі міжнародних організацій; оволодіти детальною інформацією про їх структуру та місію та навчитися відповідно до цих організацій, ефективно спілкуватися та співпрацювати зі своїми виконавчими органами та підструктурами. Ці навички створять їм місце для подання заявок на роботу в національні, урядові та неурядові організації, що працюють на стику вітчизняного та міжнародного середовищ. Випускники зможуть конкурувати за вакансії в середовищі міжнародних організацій та у сфері дипломатичної служби Словацької Республіки.

 • Соціальна антропологія

Працевлаштування випускників

Випускник першого ступеня (бакалавр) соціальної антропології набуде професійних знань із соціальної антропології, зможе застосувати їх у аналізі та поясненні конкретних соціальних та культурних явищ та проблем конкретної місцевої громади, зможе спілкуватися з місцевою владою на її мові, а також з державними, самоврядними та неурядовими установами; зможе самостійно підготувати та очолити довгостроковий дослідницький проект, у якому він буде застосовувати свою антропологічну підготовку, призначену для виявлення, пояснення та пропонування можливих рішень щодо соціальних та культурних явищ та поведінки; вміти спілкуватися з місцевою громадою та відповідними державними, самоврядовими та неурядовими установами таким чином, щоб переконати їх у тому, що багато соціальних, культурних та економічних проблем можна вирішити лише знаючи причини та принципи соціальних та культурних явищ та поведінки; зможуть у співпраці з місцевою громадою та відповідними установами реалізувати запропоновані рішення на практиці.

 • Європейське дослідження

Працевлаштування випускників

Метою підготовки випускників програми європейських досліджень є орієнтація та огляд основних категорій політології, європейського права та економіки стосовно процесів європейської інтеграції. Випускник знайомий з основними концепціями та теоріями, що стосуються політичних та економічних процесів у Європі, які можуть бути застосовані при аналізі внутрішньої та зовнішньої політики, готовий продовжити навчання у магістерській програмі європейських студій та суміжних наукових дисциплінах. Основна здатність випускника бакалавра – збирати та обробляти теоретичні та емпіричні знання у сфері міждисциплінарних досліджень процесів європейської інтеграції та його готовність працювати у різних секторах державного управління та політики, працювати з міжнародними базами даних, працювати у засобах масової інформації.

Питання-відповідь

Які університети найбільше користуються попитом в українських студентів?

Найпопулярніші ВНЗ у наших студентів з нашого досвіду це: Технічний університет в місті Кошіце, Університет Коменського в Братиславі, Технічний Університет в Братиславі та Пряшівський Університет в Пряшеві.

Які університети в Словаччині є безкоштовними для українців?

Абсолютно всі державні університети в Словаччині пропонують безкоштовне навчання на бакалавраті та магістратурі для українців, за умови, що воно проходить на державній, тобто словацькій, мові та при наявності правильно оформлених документів, чим і займається наша компанія.

Що потрібно для вступу в університет Словаччині?

Вам потрібно закінчити 11 класів навчання, знати чого ви хочете та обрати досвідчену компанію, яка вірно оформить, подасть ваші документи та буде повідомляти вас про кожен подальший крок. Якщо вступного іспиту на обраній вами спеціальності немає, то вам навіть не доведеться приїжджати в Словаччину до початку навчання у вересні, адже ми все зробимо за вас.