Система оцінювання в Словаччині. Еквіваленція оцінок

Система оцінювання в Словаччині. Еквіваленція оцінок

Словацькі навчальні заклади мають свою систему оцінювання учнів, яка затверджена Міністерством освіти Словацької Республіки. При чому, оцінювання поділяється на поточне та підсумкове. Воно в свою чергу поділяється на оцінювання учнів підготовчого, нульового, першого класу та оцінювання учнів з другого по дев’ятий клас. Таким чином табель наймолодших учнів словацьких шкіл містить:

а) склав,

б) не склав. 

Наприкінці першого півріччя та другого півріччя загальна оцінка учнів другого-дев’ятого класу основної школи виставляється в табелі у вигляді:

а) склав з відзнакою,

б) склав (а) дуже добре,

в) склав,

г) не склав.

Поточне оцінювання 

Поточне оцінювання в школах Словаччини, як і в українських школах, відбувається за допомогою наступних показників: активність учня на уроках, написання самостійних робіт, диктантів та контрольних робіт, участь в позакласній роботі, додаткові роботи по типу семінарних праць чи рефератів тощо.  Зазвичай робота учня оцінюється у відсотках (з вирахуванням відсотків за помилки) та переводиться у цифри 1-5, де 1 – найвищий бал. У співвідношенні відсотків до кінцевих балів це виглядає наступним чином:

100% – 90% = 1 (відмінно)

89% – 75% = 2 (похвально)

74% – 50% = 3 (добре)

49% – 25% = 4 (достатньо)

24% – 0% = 5 (недостатньо)

Оцінювання в університетах

Оцінювання в університетах в Словаччині дещо відрізняється від шкільної системи, так як не вимагає такої активності на уроках, оцінює здебільшого роботу студента вдома, а також креативність і вміння мислити критично. Хоча, варто зазначити, що університети в Словацькій Республіці оцінюють прогрес студента протягом навчального року, а також підсумковий результат під час сесії. Всі оцінки в університеті зводяться до системи оцінювання в літерах A-FX, де:

A: 100,00 – 90,00% = відмінно 

B: 89,99 – 80,00% = похвально

C: 79,99 – 70,00% = добре

D: 69,99 – 60,00% = задовільно

E: 59,99 – 50,00% = достатньо

FX: 49,99% і менше = недостатньо 

Поточне оцінювання може проводитися на підставі тесту посередині семестру, семінарної праці, доповіді, реферату, екскурсії, практичного заняття та іншого, в залежності від уставу університету, типу спеціальності та вибору викладача. Поточна оцінка може слугувати «допуском» до іспиту або просто враховуватися при виставленні підсумкової оцінки. 

Підсумкова оцінка йде в електронний «табель» студента, який згодом буде прикріплено у вигляді додатку до диплома бакалавра, магістра чи інженера. Бали в табелі поділяються на оцінки за іспити та заліки. 

  • Іспит складається з тих предметів, які є вищими за рангом, тобто профільними. За іспити ви отримаєте більше кредитів, три спроби на його складання, а також оцінку A, B, C, D, E або Fx. 
  • Залік складається здебільшого з додаткових предметів або предметів, на які виділено меншу кількість академічних годин на семестр. На складання заліку у вас є тільки дві спроби, ви отримаєте меншу кількість кредитів, а також оцінки у вигляді: A (склав) або Fx (не склав). 

Еквіваленція оцінок до української системи оцінювання

Так як в Україні інша система оцінювання (12 бальна), то при вступі обов’язковим документом є еквіваленція оцінок, яку проводить окремий орган на території Словацької Республіки. Приблизні значення наступні: 

1 – 12, 11, 10

2 – 9, 8, 7 

3 – 6, 5, 4

4 – 3, 2, 1

5 – 0 (не склав)