Система освіти Словаччини

Що потрібно для вступу в Словаччину

Держави Євросоюзу мають спільні Європейські стандарти освіти, але, при цьому, кожна країна має свою освітню систему, яка передбачає освітні ступені та бажані вікові межі для їх отримання. Якщо Ви вирішили поступити в університет чи школу  Словаччини, то для вас буде корисним дізнатися більше про освітню систему Словаччини.

Обов’язкове відвідування школи в Словаччині

Мінімальне відвідування школи триває десять років. Воно починається на початку навчального року (2 вересня), коли дитині виповнюється 6 років, і триває найдовше до кінця навчального року, в якому учневі виповнюється 16 років. Учні закінчують обов’язкове відвідування початкової та середньої школи, починаючи з 1-го класу початкової школи і закінчуючи 1-м класом середньої школи. Якщо дитина не в змозі почати відвідувати початкову школу після досягнення шестирічного віку, вона може бути зарахована до нульового класу початкової школи або початок обов’язкового навчання може бути відкладено на один навчальний рік.

Початкова школа

(6 – 15 років)

Початкові школи в Словаччині є 9-річними і мають два ступені навчання:

  • перший ступінь (1-4 класи)
  • другий ступінь (5-9 клас)

При переході з першого рівня навчання на другий вступні іспити не складаються. Після закінчення першого ступеню початкової школи можливий перехід до гімназії, яка передбачає ще 8 років навчання. У разі переходу до гімназії учень повинен скласти вступні іспити та мати закінчений перший ступінь початкової школи.

Середня школа

(15 – 19 років)

Коли учень закінчує 9-й клас початкової школи, він продовжує 10-річне обов’язкове навчання у вибраній середній школі. Словацька освіта розрізняє такі типи середніх шкіл:

  • Гімназія
  • Середнє професійно-технічне училище
  • Професійна школа
  • Асоційовані середні школи (об’єднання середніх професійно-технічних навчальних закладів і середніх професійно-технічних навчальних закладів однакового або спорідненого професійного спрямування)
  • Консерваторія (забезпечує підготовку студентів до професійної художньої діяльності, а також до викладання мистецьких та професійних предметів)

ВНЗ

Після закінчення середньої школи студенти можуть продовжити навчання у ВНЗ на денній або заочній формі. Університети Словаччини пропонують навчання на трьох рівнях.

  • 1 ступінь навчання – триває три роки, завершується захистом бакалаврської роботи та складанням державного іспиту. Після закінчення навчання випускник отримує ступінь бакалавра.
  • 2-й ступінь навчання – після завершення трирічного навчання на першому рівні студенти можуть продовжити навчання в інженерних або магістерських студіях, які тривають два роки. Закінчується захистом дипломної роботи та державним іспитом. Після закінчення навчання випускник отримує звання Mgr. – Магістер або Ing. – Інженер
  • 3-й ступінь навчання – це докторантура, після закінчення якої випускнику присвоюється вчене звання PhD.

Виняток становлять медичні спеціальності тривалістю 6 років, після закінчення яких випускник отримує диплом MUDr. та ветеринарного спрямування МVDr.